Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны Тэргүүний хэлтсээр - Б.Оюунбилэг даргатай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

Засаг даргын дэргэдэх 2017 оны тэргүүний хэлтсээр - А.Батбаяр даргатай Онцгой байдлын хэлтэс

 

Засаг даргын дэргэдэх 2017 оны тэргүүний хэлтсээр - Б.Алтанхундага даргатай Газрын алба

 

Засаг даргын дэргэдэх 2017 оны тэргүүний хэлтсээр - Б.Жаргалсайхан даргатай Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Тэргүүний хороогоор - Д.Ундармаа даргатай 11 дүгээр хороо

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Тэргүүний сургуулиар - П.Энхчимэг захиралтай 106 дугаар сургууль

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Тэргүүний цэцэрлэгээр - С.Энх-Ариун эрхлэгчтэй 110 дугаар цэцэрлэг

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны шилдэг Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагаар - “Алтан трест” ХХК

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны шилдэг худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагаар - “Оргил зуурмаг” ХХК

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Төрийн захиргааны Тэргүүний албан хаагчаар Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн Т.Алтанцэцэг

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны хорооны Төрийн захиргааны Тэргүүний албан хаагчаар 31-р хорооны Зохион байгуулагч Ц.Доржцэдэв

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Тэргүүний төрийн тусгай албан хаагчаар Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн мөрдөн байцаагч Г.Ганбаяр

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Тэргүүний үйлчилгээний алба хаагчаар Аж ахуйн тасгийн үйлчилэгч Д.Должин

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Шилдэг тамирчнаар Усан спортын тамирчин Б.Жүрмэд

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Шилдэг оюутнаар Мандах бүртгэл дээд сургуулийн оюутан О.Сарангуа

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2017 оны Шилдэг сурагчаар 65 дугаар сургуулийн сурагч Э.Цэнгэл нар шалгарч өргөмжлөл, цом, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.