Цэргийн албаны тухай хуулийн 34-р зүйл, Батлах хамгаалахын сайдын 2017 оны цэргийн бүртгэл явуулах тухай журмын дагуу, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/588 дугаар захирамжаар цэргийн бүртгэлийг амжилттай явуулж байна. Цэргийн бүртгэлд 18-50 насны эрэгтэй иргэд, цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэй иргэд хамрагдах ёстой юм.

     Энэ жил 18 нас хүрсэн иргэдэд дүүргийн цэргийн штабаас цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийг шинээр олгож, урилга хүргүүлэн ажиллаж байна.