Монгол-Хятадын Соёл, боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сангаас санаачилж, хамтран зохион байгуулсан 2018 оны "Дулаан өвөл" төслийн хандивын арга хэмжээ амжилттай болж, дүүргийнхээ нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 16 өрхөд хүнсний болон эд материалын тусламж дэмжлэг үзүүллээ.