Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн өнөөдөр дүүргийн төсвийн шууд захирагчидтай 2018 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Тодруулбал Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс албадын дарга нар, төрийн өмчийн 19, төрийн бус өмчийн 8 сургууль, төрийн өмчийн 45, төрийн бус өмчийн 60 цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч болон 32 хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.