Нийслэлийн төвийн зургаан дүүрэгт Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлттэй үнээр олгох эмээр үйлчлэх эмийн сангийн жагсаалтуудыг гаргасан. Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд нийт 52 эмийн сан хөнгөлөлттэй үнээр эм олгож байна.

Жороор олгох хөнгөлөлттэй эмийг авахдаа:

Иргэний үнэмлэх,

Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ,

Шаардлагатай тохиолдолд амбулаторийн картыг үзүүлнэ.