Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян "Эрүүл аюулгүй шинэ үеийн төлөө" уриан дор 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 01-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн аяны онцлог нь хүүхэд залуучууд руу чиглэгдэж байгаа бөгөөд аяны хүрээнд ЕБС-ийн сурагчид, МСҮТ-ийн суралцагчид, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид, хүүхдүүд рүү чиглэсэн тэдний ХАБЭА-ын мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр ажлууд зохион байгуулагдаж байгаа юм.