Дүүргийн Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн 32 хорооны иргэдтэй уулзаж тулгамдаж байгаа асуудлын талаар ярилцаж шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг газар дээр шийдэн ажиллаж байна. Иргэдээс ирж байгаа саналын дийлэнх хувийг газар өмчлөл, нийгмийн халамж, ажлын байрны хүрэлцээ зэрэг асуудлууд эзлэж байна.

          Уулзалтад Засаг даргын эрхлэх асуудлын харьяа байгууллагуудын удирдлага болон Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нар оролцож байна.