Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтнуудын өдрийг угтаж, дүүргийн салбар дундын нийгмийн ажилтнуудын дунд Бидний Өдөр үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.

Хороо, сургууль, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан болон хорооны халамжийн ажилтнууд олон улсын хүүхдийн найрамдал зусланд чуулж, цаашид хийх ажлууд, тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх гарцыг эрэлхийлсэн өргөн хүрээний уулзалт боллоо.