Австри улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын судалдаа хийгдсээр байна. Австри улсын төлөөлөгчид шат шатны судалгааг хийснээр техникийн үзүүлэлт, цахилгааны хүчдэлийн тогтвортой байдал, гэрэлтүүлгийн тооцоолол нарийн гарна. Тус ажил хэрэгжсэнээр дүүргийн 80 гаруй хувь гэрэлтүүлэгтэй болох юм.