Дулааны шугамын засвар, хэрэглээний халуун ус тасарсан зэргээс болж үйл ажиллагаагаа түр зогсоогоод бассейн өнөөдрөөс эхлэн хэвийн үйл ажиллагаа явуулж, үйлчлүүлэгчдээ хүлээн авахад бэлэн боллоо. Түүнчлэн засвар хийгдэх хугацаанд үйлчлүүлж чадаагүй үйлчлүүлэгчдийн хугацаа сунгагдаж нөхөн явах боломжтой юм байна.