Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны “Хяналт шалгалт хийх тухай” А/448 дугаар захирамжаар дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа интернэт кафе, цахим тоглоомын газруудад хяналт шалгалт хийж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилогдон 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-аас 10 дугаар сарын 11-ний хооронд ажиллалаа.

       Шалгалтаар 54 газарт хяналт хийснээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа 41, хаалттай 2, ажиллаж буй эсэх нь тодорхойгүй 2, татан буугдсан 9 байсан бөгөөд Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хуралдаж, дараах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд:

-Үйл ажиллагаа явуулахад татгалзах зүйлгүй 19,

-Үйл ажиллагааг зогсоож, зөвшөөрөл цуцлуулах 21,

-Үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхийг тодруулж хяналт тавих 4,

-Цаашид үйл ажиллагаа явуулахгүй байхад хяналт тавих 1 цахим тоглоомын газрууд байна гэж үзлээ.