Монгол улс Хүүхдийн сүрьеэгийн өвчлөл өндөр орны тоонд ордог. Жил бүр дунджаар 4,108 сүрьеэгийн шинэ тохиолдол бүртгэгдэж байгаагаас 388 буюу 9% гаруй нь хүүхдийн сүрьеэ байна.

Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын төрийн өмчийн 34 сургууль байгаагаас  17  буюу  50%-д сүрьеэгийн тохиолдол бүртгэгджээ.

Сүрьеэгийн өвчлөл бүртгэгдсэн сургуулийн багш, сурагчдад сүрьеэ өвчний талаар мэдлэг хандлага олгох өртөөчилсөн сургалт зохион байгуулах, урьдчилан сэргийлэх зөв үйлдэл, дадалд  сургах, сургагчдыг бусдад зааж сургах мэдлэг дадалтай болгох зорилгоор нийт 2000 сурагчийг хамруулсан сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ноос 20-ны өдрүүдэд тусгай хуваарийн дагуу явуулж байна.