-     Худалдаа,үйлчилгээг зохицуулах нийтлэг журмын төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 200 иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг хамрагдсан.

-     Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн захирал, менежерүүдэд зориулсан сургалт хэлэлцүүлэг. Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс Татварын хэлтсийн улсын байцаагч нарыг урьж сургалт хийсэн.

-     “Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын шинэчилсэн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 100 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулсан ба шинэчилсэн журмын төслийн гарын авлагийг тарааж санал авсан.

-     Аттестатчилалд бэлтгэх согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудыг бэлтгэл ажлыг хангуулах, шалгах чиглэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагуудын хамтаар хийсэн. Хуралд худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 180 гаруй ААН-үүд хамрагдсан.  

-     “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал  /GMP, GHP/ нэвтрүүлэх нь” сэдэвт 2 удаагийн сургалт, “Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх нь”, “Хичээлийн шинэ жилийн эхлэхтэй” холбогдсон 1, нийт 4 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад давхардсан тоогоор 231 иргэн хамрагдсан байна.

-     Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээг зохицуулах нийтлэг журмын хэлэлцүүлгийг 2 удаа, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газруудын цагийн хуваарийн хэлэлцүүлгийг 2 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 300 орчим иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл хамрагдсан.

-     Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/193 дугаар захирамжаар аттестатчиллыг зохион байгуулж согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газрууд 2018.04.15-05.15-ны өдрүүдэд шалгалт хийлээ.

 

 Хамрагдсан үйлчилгээний төв-64

- Ресторан 19  

- Баар 22

- Кафе 6

- Зөрчил  109

- Шалгалтын хугацаанд арилгасан 78

- Тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлсэн 5 ААН

- Акт 1,2 сая төгрөг 6 иргэн, ААН

- Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/96 дугаар захирамжаар согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газрууд 2018.03.05-03,30-ны өдрүүдэд шалгалт хийсэн.

 Хамрагдсан үйлчилгээний төв -64

- Ресторан 19  

- Баар 22

- Кафе 6

- Зөрчил  51

- Шалгалтын хугацаанд арилгасан 38

-  Акт 700,0 мянган төгрөг 7 иргэн, албан тушаалтан

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч, нийслэлийн Засаг даргын орлогч даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн.

Төрийн өмчийн 23, хувийн өмчийн 6,  ЕБС цайны газруудад шалгалт хийж 150 зөрчил илрүүлж 56 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулсан. 5 ААНБ-д 1,2 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн улсын үзлэгийг хөнгөн үйлдвэрийн салбарт дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/476 дугаар захирамжийн дагуу 2018 оны 10-р сарын 01-нээс 11-р сарын 15-ны хооронд зохион байгуулан явууллаа. Улсын үзлэг шалгалтад Баянхошуу бүс, Толгойт бүс, Өнөр бүс, Төвийн бүс болон Эмээлт, Тахилт, 21-р хороонд байрлах  мах боловсруулах, ноос, ноолуур боловсруулах, оёмол бүтээгдэхүүн, нэхмэл бүтээгдэхүүн, тавилгын үйлдвэр, хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг  121 аж ахуйн нэгж  байгууллагууд хамрагдлаа.

Аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага, харилцан хамаарал, гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийн нөлөө, албан ёсны статистик мэдээлэл болон аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл дээр үндэслэн нэгтгэн дүгнэлт, шийдвэр гаргах, бодлого боловсруулан тодорхойлох зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн А/40 дугаар захирамжийн дагуу Боловсруулах үйлдвэрийг мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг зохион байгуулсан.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/277 дугаар захирамжаар Авто засвар, авто үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 200 иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд 2018 оны 05 сарын 28 – 2018 оны 06 сарын 25–ны өдрүүдэд хяналт шалгалт явуулав. Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Газрын алба, Цагдаагийн I,II,III хэлтсүүд, Замын цагдаагийн хэлтэс хамтран иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж холбогдох хууль, тогтоомжийг сурталчилж ажилласан. Хяналт шалгалтын явцад 200 иргэн, ААНБ-аар хяналт шалгалт хийж нийт 62 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэсүүд мэдэгдэх хуудас өгч зөрчлийн тухай хуулиар 9 ААНБ-д 9,000,000 сая төгрөгийн, 5 иргэнд 2.300.000 мянган төгрөгийн торгууль ноогдуулж барагдуулсан. Илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах талаар нийт 40 иргэн, аж ахуйн нэгжид 58 хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг шалгалтын хугацаанд тооцон ажилласан. Бусад тохиолдолд заавар зөвлөмж өгч хамтран ажилласан.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/06 захирамжаар нийтийн эзэмшлийн талбайд зөвшөөрөлгүй тавигдсан “Түргэн үйлчилгээний цэг”-ийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Энхтайваны өргөн чөлөөнд байрлах 47 ТҮЦ-д шаардах хуудас өгч, дүүргийн 16 дугаар хорооны 3, 29 дүгээр хорооны 6 ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлсэн.

Дүүргийн засаг даргын 2018 оны А/235 дугаар захирамжаар баталсан Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбай,явган зорчигчийн зам, батлагдаагүй байршилд зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Түргэн үйлчилгээний цэг”-ийг цэгцлэх ажлын хүрээнд 2018 оны байдлаар нийт Энхтайваны өргөн чөлөөнд байрлах нийт 27 ТҮЦ-ийг Газрын алба, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран нүүлгэн шилжүүлсэн.

Хархорин захын зам дагуу ил задгай худалдаа эрхлэгч 30 иргэнд шалгалт хийж цаашид худалдаа хийхгүй байх шаардлага тавьж зогсоосон.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/444 дугаар “Хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай” захирамжийн дагуу  дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, явган хүний зорчих хэсэг, гарц болон автобусны буудлууд дээр явагдаж буй ил задгай худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулав.

Шалгалтад хамрагдсан нийт 150 иргэнээс 25 иргэнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1.1.д заасны дагуу 300 мянган төгрөгөөр торгож,  хууль ёсны шаардлага тавьж ажилласан. Мөн дүүргийн 20 дугаар хорооны Энхжин худалдааны төвийн баруун талд явган хүний зорчих хэсэг, замын хөвөөнд байрласан төмрийн худалдаа, хоёрдогч түүхий эд худалдан авч борлуулдаг 4 иргэнийг нүүлгэн шилжүүлж явган хүний замыг чөлөөлүүлсэн.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/06 захирамжаар Энхтайваны өргөн чөлөөнд байрлах 47 ТҮЦ-нд шаардах хуудас өгч, дүүргийн 16 дугаар хорооны 3, 29 дүгээр хорооны 6 ТҮЦ-ийг Газрын алба, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран нүүлгэн шилжүүлсэн.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/235 дугаар захирамжаар Энхтайваны өргөн чөлөөнд байрлах нийт 27 ТҮЦ-ийг Газрын алба, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран нүүлгэн шилжүүлсэн.