Бага насны хүүхдийн шүдний өвчлөл нэмэгдсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийг баталлаа.

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тусгагдсаны дагуу сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдлага, арга зүйч, эмч, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга, нийгмийн ажилтнуудыг хамруулсан сургагч багш бэлтгэх мсургалтыг зохион байгуулж гарын авлагаар хангалаа.

Сургалтад нийт 150 гаруй ажилтнууд хамрагдсан ба жилийн тургш бүх цэцэрлэг, сургуулийн багш,  сурагч, эцэг, эхчүүдэд сургалт, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулж улирал тутам тайлагнан ажиллахаар боллоо.

Сургалтад Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн н.Энхжргал, н.Жаргал, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Ч.Энххорол нар оролцсон ба сургалтыг Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Эрүү, нүүр ам судлалын тэнхимийн эрхлэгч, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, дэд профессор Оюунцэцэг явууллаа.