Дүүргийн архивын тасгаас Нийслэлийн архивын газартай хамтран Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй, E doc системийн ашиглалт хэрэглээ” сургалтыг 62 дугаар сургууль дээр зохион байгууллаа.  

Сургалтад дүүргийн 150 байгууллагын 200 гаруй бичиг хэргийн ажилтан хамрагдсан. Дүүргийн архивын тасгийн дарга Д.Батхуяг сургалтыг нээж хэлсэн үгэндээ “Аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа албан хэрэг хөтлөлтөөр дамжин явагддаг. Иймд энэ онд дүүргийн байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх ажлыг тогтмолжуулж, чанаржуулах зорилт тавин ажиллаж байна” гэж онцлон тэмдэглэв.

       Нийслэлийн архивын газрын мэргэжилтэн Батсүх, Болорчимэг, Төрмөнх нар сургалтыг явуулж, бичиг хэргийн ажилтнуудын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.