БСШУСЯ-ны харъяа Насан Туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтэн С.Ундрал, н.Эрдэнэчимэг нар Сонгинохайрхан дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх, зөвлөн туслахаар 2 өдөр ажиллаж байна.