Энэ онд дүүргийн архивт 93 байгууллага нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. Энэ хүрээнд 61 байгууллагын архивчдын дунд нийслэлийн архивын газартай хамтарсан сургалт 65 дугаар сургуулийн урлаг зааланд 2019 оны 04.01-нд явуулав.

     Сургалтыг нийслэл, дүүргийн архивын мэргэжилтнүүд дадлага дээр суурилан явуулж харилцан ярилцсан нь үр өгөөжтөй боллоо. Дүүргийн архивыг төлөөлж 163 дугаар цэцэрлэгийн архивч Б.Гантуяа нөхөн бүрдүүлэлт хийх баримтад нягтлан шалгалт, техник боловсруулалт хийх талаар сургууль, цэцэрлэгүүдийн жишээн дээр тайлбарлан хичээл заасан нь сонирхолтой болов.

     Нийслэлийн архивын газрын мэргэжилтэн Ж.Болорчимэг, Б.Даваахүү, Л.Өнөртуяа нар төрийн архивын ажлын үндсэн заавар, байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын хүрээнд арга зүй, дадлага хосолсон сургалт явуулав.