Дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад аттестатчиллын шалгалтын бэлтгэл ажлыг хангуулах хурлыг Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс зохион байгууллаа.

Хуралд нийт 300 гаруй аж ахуйн нэгж хамрагдсан бөгөөд шалгалтын ажлын хэсэгт орсон Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Онгой байдлын хэлтсүүдээс чиглэлийн дагуу мэдээлэл өглөө.