“Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих”, “ Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран БАЯНХОШУУ САЛБАРТ 7.8.9.10.11.24.25.28 ХОРООНЫ ИРГЭДЭД төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, элэгний В, С вирус, БЗДХ-ийн шинжилгээ хийж, нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг зохион байгууллаа.