"Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ 2019 оны 04-р сарын 16-ний өдрийн 29, 32-р хороодын айл өрхийн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэлээ.