Жил бүрийн 04 дүгээр сарын 15-наас 05 дугаар сарын 15-ны хооронд хаврын цэнэг усалгааны ажил хийгддэг. Залуус Барилгачин гудамжны 5120 м2 зүлэгт талбайд Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба болон Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээний төв хаврын усалгаа хийж байна. Мөн Өнөр хорооллын 130 улиас модыг шууж хэлбэржүүлэх ажил хийгдэж байна.