“Сонгинохайрханы нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн холбоо”-г 2011 онд үйлдвэр эрхлэгчдийн санаачлагаар байгуулсан.

 

Өрх бүр үйлдвэрлэгч

 

Үйлдвэрлэгч бүр нэгдэн

 

Үйлдвэр болох цагт

 

Хөнгөн үйлдвэрлэл хөгжиж Монгол улсын тэргүүлэх салбар болох уриатай ажиллаж байгаа тус ТББ-ыг төр , ТББ, ОУБ, ААН–үүд хамтран нэгдсэн системтэйгээр бодит загвар жишээн дээр үндэслэн хөрөнгө оруулалт хийвэл эдгээр иргэдийг дэмжих боломж бололцоо байгаа юм.

 

 

 

Сонгинохайрханы нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоо “Ажилтай орлоготой – 100 эмэгтэй” төсөл хөтөлбөрийг Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамтай хамтран 2018 оны 11-р сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн.

 

 

 

 

УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатарын санаачлагаар эхлүүлсэн уг үйлдвэрт

 

 

 

Бойжуулах хөтөлбөр

 

-       Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт

 

-       Мэргэжил олгох сургалтанд хамруулна

 

-       Хувь хүний хандлагыг өөрчлөх сургалт

 

-       Хувь хүний хөгжил

 

 

 

Манлайлайлал хөтөлбөр

 

-       Ахисан шатны мэргэшүүлэх сургалт

 

-       Бизнесийн хөгжил , маркетинг , манлайлал сургалт

 

-       Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

 

 

 

Хамтын хүч хөтөлбөр

 

-       Нэгдсэн төлөвлөгөөт бодлогоор зангидах

 

-       Төрөлжсөн мэргэжлийн бүлгийн сургалт

 

-       Брэндинг хөгжүүлэлтийн сургалт

 

-       Борлуулалт, маркетингийн сургалт зэргийг хийх юм.