НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН А/335 ТООТ ЗАХИРАМЖЫН ДАГУУ ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР "ГЭР ХОРООЛОЛЫН ХАШААНЫ ГАЗРЫН ӨМЧЛӨЛ

 

БА ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛ" - ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА ТУЛ 2013.04.02, 2013.04.04 ӨДРҮҮДЭД ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХГҮЙ БОЛОХЫГ МЭДЭГДЬЕ. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ӨМЧ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБА