Сонгинохайрхан дүүргийн нутгийн захиргааны шинэ барилгын ажлыг Дарцаг ноёд грүпп гүйцэтгэх бөгөөд 2020 оны 07 сарын 01-нд хүлээлгэн өгөхөөр ажлаа эхлүүллээ. Шинэ байр ашиглалтад орсноор иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирч хүндрэл чирэгдэл багасах юм. Учир нь хэлтэс албад хол зайтай байрласнаар иргэд үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй байдгийг хэлж байсан юм. Түүнээс гадна нутгийн захиргааны шинэ байранд иргэдэд зориулсан үйлчилгээнүүд байх бөгөөд хамгийн гол нь иргэдийн тав тухтай орчныг бүрдүүлж ажиллах юм.