ЭЕШ-ын урьдчилсан дүнгээр 104-р сургуулийн сурагч Т.Намуун нийгмийн хичээлээр 800 оноо авч нийслэлийн хэмжээнд 1-р байр, 67-р сургуулийн сурагч А.Сумъяабэйс монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авч нийслэлийн хэмжээнд 3-р байрт орсон байна.