10 дугаар сарын 26, 27-ны амралтын өдрүүдэд нийт 24 дуудлага ирсэн байна.

 

·         Түүхий нүүрс түлсэн – 8 айл өрх

·         Сайжруулсан түлштэй холбоотой - 1

·         Зуух пийшинтэй холбоотой - 1

·         Бусад /зөвлөгөө, санамж авах/ - 3

        

Эргүүлийн баг амралтын өдрүүдэд 14,5 тн түүхий нүүрсийг илрүүлэн хураажээ. Дүүргийн хэмжээнд гэр хорооллын 35 хороонд Нийслэл дүүргийн 19 ажилтан албан хаагч, хорооны Засаг даргын ажлын албанаас 28 ажилтан албан хаагч ажилласан байна.