Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай" А/1016 дугаар захирамжийн хүрээнд дүүрэг хороодын ажлыг шалгах Нийслэлийн шуурхай штабын бүрэлдэхүүн дүүргийн шуурхай штабын ажил байдалтай танилцан хороодод ажиллалаа.

Хороодын эрсдэл бүхий айл өрх, Уурын зуух ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрхийн пийшин зуухны бүрэн бүтэн байдал, сайжруулсан шахмал түлшний хангалт, нөөц бүрдүүлэлт, хүртээмжтэй эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.