Монгол улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд айл өрхүүдэд лацадсан түүхий нүүрсийг аж ахуйн нэгж иргэдээс худалдан авах ажлыг Захирагчийн ажлын албатай хамтран зохион байгууллаа. Тус ажлын хүрээнд 65 дугаар сургуулийн уурын зуухан дээр 13тн түүхий нүүрсийг худалдан авах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.