Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах нийслэлийн салбар зөвлөлийн хурал болж хийсэн ажлаа дүгнүүллээ.

 

СХД-ийн хувьд 2019 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх “Хөгжлийн төв” байгуулсан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдийн анхдугаар чуулган зохион байгуулсан, “1000 залуу 1000 санаа” төслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ ажлын байранд зуучилсан, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн Маамаа брэнд-ийг үйлдвэрлэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ мөн ажлын байраар хангасан гээд олон ажлыг санаачлан хийлээ.