Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас иргэдтэй холбоотой бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна.

Иргэд өөрт холбоотой лавлагааг www.Burtgel.mn сайтаас авах боломжтой бөгөөд лавлагаа авдаг ТҮЦ машин болон холбогдох байгууллагыг зорих шаардлагагүй болж байгаа юм.

Тухайлбал, та тус сайтад хандсанаар

Гэрлэлтийн лавлагаа

Оршин суугаа хаягийн лавлагаа

Цахим үнэмлэхийн лавлагаа

Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

Регистрийн дугаар сольсон эсэх тухай лавлагаа

Гадаад пасспорттой холбоотой лавлагаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

Эцэг тогтоосны лавлагаа

Төрөл садны тухай лавлагаа зэргийг авах боломжтой.