Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан “Нийтийг хамарсан баяр, ёслол, цаг үеийн шаардлагаар зохион байгуулж буй арга хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” 01/13 дугаартай удирдамжийн хүрээнд дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагчид Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо Драгон худалдааны төвийн автобусны буудалд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд зөвшөөрөлгүйгээр ил задгай худалдаа хийж байсан иргэн Н.Баярхүүгийн үйл ажиллагааг таслан зогсоож, цаашид авах арга хэмжээний талаар мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч, мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллалаа.