Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Нийслэлийн Засаг Даргын 2020 оны А/15 дугаар захирамжын дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2020 оны А/27 дугаар захирамжаар байгуулагдсан салбар комиссын хурал 2020 оны 03 боллоо.

Хуралд Ажлын хэсгийн дарга дүүргийн Засаг даргын орлогч А.Оюунчимэг, Санхүү төрийн сангийн  хэлтэс Д.Батцэцэг, Татварын хэлтсийн дарга Д.Базар, дүүргийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Д.Энхболд, Замын цагдаагийн хэлтсийн ахмад Б.Алтанбагана, Татварын хэлтсийн орлогын тасгийн дарга Б.Энхтогтох, Татварын улсын байцаагч В.Мөнхбаатар нар оролцлоо.

Ажлын хэсгийн гишүүд “Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр” хураах ажлын тайлантай танилцаж, ажлын явц, гарч буй хүндрэл, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал, дүгнэлтээ хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.