Нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь "Ажлын тусгай горимын үед ажиллах цагийн хуваарь" батлагдсантай холбогдуулан ажлын өдрүүдэд 09:00-15:00 цаг хүртэл ажиллах болсныг мэдэгдье.
 
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР