Өнөөдөр иргэдийн бүлгийн 3 баг СХД-н Эрүүл мэндийн 14 төв орчны шарилж, зэрлэг ургамлыг хадаж цэвэрлэв.