9 хорооны 76-р сургуулийн урд гудамжаар орсон авто замын ажил ус зайлуулах инженерийн шугам хоолой угсралтын ажлын хамт явагдаж байна.