Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны А63 тогтоолоор батлагдсан “Баруун гарын дүрэм” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль дүрмийн мэдлэг олгох замын хөдөлгөөнд зөв оролцох хандлага, хүүхдийг зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өглөө.