Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны А/90 дүгээр тушаалаар Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн харьяанд Эрүүл мэндийн төвийн салбар нэгдүгээр амбулаторыг шилжүүлж, бүтэц орон тоог өөрчилсөнтэй холбоотойгоор дүүргийн Нийгмийн салбарын төслүүдийн удирдагч-дүүргийн Засаг даргын орлогч Д.Ундармаа үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Амбулаторын 8 нэр төрлийн үйлчилгээг үзүүлж буй амбулаторын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай тоног, төхөөрөмж, хүний нөөцийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, шаардлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй нэмэгдүүлэн ажиллахыг Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудад үүрэг болголоо.

Мөн дүүргийн Жишиг нэгдсэн эмнэлгийн явц, гадна замын тохижилтийн ажилтай танилцаж, хүндрэлтэй, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг холбогдох байгууллагад уламжлан, шуурхай шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.