Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/311 дүгээр захирамжаар дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, орчин нөхцлийг сайжруулах хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах дүүргийн орон тооны бус зөвлөл нь байгуулагдсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах дүүргийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн  хурлаар салбар бүр хийгдсэн ажлуудаа танилцуулж,  цаашид хийх ажлуудынхаа саналуудыг ярилцлаа.

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх