Дүүргийн Архивын тасгаас Нийслэлийн архивын газартай хамтран Цахим нөхөн бүрдүүлэлт, арга зүй сэдэвт сургалтыг Ирээдүй цогцолбор сургуулийн Багш хөгжлийн төвд зохион байгуулав.Сургалтад дүүргийн 120 гаруй байгууллагын архив,албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнууд оролцож захирамжлалын баримтын цахим нөхөн бүрдүүлэлт, албан хэрэг хөтлөлтийн явцад тоон гарын үсэг ашиглах талаар сургалт авч сонирхсон асуултаа чөлөөтэй тавьж харилцан ярилцсан нь үр дүнтэй боллоо. Сургалтад  Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Төмөрбаатар оролцож үүрэг,чиглэл өгч Цахим нөхөн бүрдүүлэлтээ амжилттай хийсэн байгууллагуудад Батламж гардуулав.

 

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх