Монгол Улсын Шадар Сайдын 2020 оны “Гэр хорооллын айл өрхийн галын аюулгүй байдлыг хангах хяналт шалгалт зохион байгуулах” удирдамж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаал 2020 оны “Өдөрлөг зохион байгуулах тухай” А/244 дүгээр тушаал, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарь, дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний “Урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай” А/499 дүгээр захирамжаар Улаанбаатар хүрээний Онцгой байдлын албаны нийт бие бүрэлдэхүүн дүүргийн гэр хороолол бүхий 35 хорооны 78000 өрхөд “Гал түймрийн болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, яндангаа хөөлье аян”-ыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 7 өдөр зохион байгуулан ажиллана.