Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын нэрэмжит тугийг Сонгинохайрхан дүүрэг хүлээн авлаа. “Эерэг хандлагыг төлөвшүүлж, Ээлтэй орчныг нэмэгдүүлье” уриан дор төвийн зургаан дүүрэг тус бүрт тугийг нэг сарын хугацаатай аялуулж байгаа юм. Аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хүртээмжтэй хамруулах, эдгээр иргэдийг тогтвортой ажлын байраар хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах чиглэлд Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар дэмжлэг үзүүлэн ажиллах юм. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэх, дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээ хийж, стандартыг хангуулан ажиллахыг удирдамжид тусгажээ. Аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг оны эцэст Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар дүгнэх юм.