Иргэдийн хүсэлтийн дагуу нөөцийн махны явуулын худалдааг өдөр бүр өөр цэгүүдэд явуулж байна. Та бүхэн халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримталж худалдан авалт хийнэ үү!
-7-р хороо Хилчин хотхон
-4-р хороо Арвайн үндэс
-22-р хороо Тунгалаг төвийн урд
-Цамбагарав
-Москва хороолол