Дүүргийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбайн халтиргаа гулгаанд 4 байгууллагын 10 машин 2 механизм, 43 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж 15.7 тн давс, 19.5 тн химийн бодис цацах ажлыг хийж гүйцэтгэн авто замуудын гулгааг арилгалаа.