СХД-ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны  А/25 дугаар захирамжаар худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсан.

Зохицуулах зөвлөлийн хурлаар

1.    Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг танилцуулах

2.     Худалдаа үйлчилгээ, эрхлэх гэрээ байгуулж батламж олгох сунгах

3.    Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл сунгах

4.    ТҮЦ-ийн үйл ажиллагааны талаар танилцуулах

5.    Аж ахуйн нэгжийн гадна тохижилт, цэвэрлэгээний 50 метрийн зураглалыг хийлгэх баталгаажуулах

6.    Гэр хорооллын худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн халаалтын асуудал

7.    Авто зогсоолын асуудлаар

8.    Үйл ажиллагааны танилцуулга / гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гурвалсан гэрээ болон ААН-ийн одоогийн нөхцөл байдал /

9.    Үйл ажиллагааны танилцуулга / галын аюулгүй байдлын дүгнэлт / зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.