Сонгинохайрхан дүүргийн онцгой комисс, Нийслэлийн онцгой комиссын гишүүд яг одоо хуралдаж төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. УОК-ын шийдвэрийн дагуу “НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ”-г хоёрдугаар сарын 11-нээс эхлүүлсэн. Дүүргийн эрсдэлтэй бүсүүдэд блок үүсгэн 43 хорооны 25094 иргэдээс шинжилгээ авч дуусгасан. Харин одоо дүүргийн эрүүл бүсийн иргэдээс шинжилгээ авахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.