“Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”-гээс иргэдэд эрх зүйн мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх, хууль зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөхөд чиглэсэн “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” сэдэвт сурталчилгааны ажлыг 2013 оны 5 дугаар сард зохион байгуулж байгаа юм. 

Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн бүх дүүрэгт “Эрх зүйн сурталчилгааны хөдөлгөөнт цэг”-ийг тухайлсан өдрүүдэд ажиллуулана.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн хувьд 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн Баасан гаригт “Эрх зүйн сурталчилгааны хөдөлгөөнт цэг” ажиллах бөгөөд иргэдэд хууль, эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх юм.

Иргэд та бүхнийг энэ сурталчилгааны өдөрлөгт идэвхитэй хамрагдаж эрх зүйн мэдээлэл, үнэгүй зөвлөгөө авахыг хүсье.

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР