1.    Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн байрлаж байгаа ажлын байрны өрөөний засвар, коридор, интернэт сүлжээний холболтын ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

2.    Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Сонгинохайрхан дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн

1.    Ажлын байрны 10  өрөө, коридорын засвар

2.    Интернэт сүлжээний  холболтын ажлын төсвийг тус тус хийх болно.

3.    Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар хувийг  болон  дараах  баримтуудыг  хавсарган  

ирүүлнэ.

1.    Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

2.    Сүүлийн 3 жилд гүйцэтгэсэн  ижил  төстэй  ажлын  талаарх  мэдээлэл, тодорхойлолт

4.    Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

5.    Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 05 сарын 31-ний  800-1700  хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 06 сарын 07-ны 1700  цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар 101 тоот

Холбоо барих: 70000717

Худалдан Авах Ажиллагааны Алба