Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэсээс Монгол улсын Сангийн яамны хамтарсан “Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх - Орон нутгийн төсвийн шинэчлэл” сэдэвтэй сургалтыг 5-р сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус сургалтад төсвийн байгууллагын менежер, нягтлан бодогч, хорооны засаг дарга нарын 184 хүн оролцож, төсвийн тухай хууль, орон нутгийн төсвийн харилцаа, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт санхүүжилт, орон нутгийн хөгжлийн сан, дотоод аудитын тухай ойлголтын талаар номын дуу сонссон байна.