Сонгинохайрхан дүүргийн өмч, газрын харилцааны албаны 14 хоног тутмын ажлын тайланг эндээс татаж авна уу?