ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжvvлж,  дүүргийн Засаг даргын 2012-2016 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх зорилт, тухайн дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлж, дvvргийн нутаг дэвсгэр дээрх нийгмийн салбарын байгууллагуудыг төрийн удирдлагаар хангахад оршино.

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр халамж үйлчилгээ, хүүхэд  залуучууд, соёлын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, иргэдийг сурч боловсрох, хөгжих, эрүүл аж төрөх, хөдөлмөрлөх, тэдний эрх ашгийг бүх талын  үйл ажиллагаагаар  дэмжихэд  хамтын ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж ажиллаж байна.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Дүүргийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгvйдэл, ядуурлыг бууруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлэх , иргэдийн эрүүл аж төрөх хэв маяг, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, хүүхэд залууучууд, гэр бүлд чиглэгдсэн зохистой бодлогыг баримтлан, боловсролын стандарт, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төр, засаг, нийслэл дүүргийн бодлогыг хүргэж үйлчлэх, хяналт тавих, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөн хууль тогтоомжийг  хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй.

 

Дарга

Ч. Энххорол

70172827

99113997

Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Т. Баярмаа

70173281

88255678

Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, соёл урлаг, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Г. Одбилэг

70173281

99051192

Боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Б. Бадамханд

70173281

99064505

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

И. Оюунсувд

70173281

99140832

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх