ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжvvлж,  дүүргийн Засаг даргын 2012-2016 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх зорилт, тухайн дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлж, дvvргийн нутаг дэвсгэр дээрх нийгмийн салбарын байгууллагуудыг төрийн удирдлагаар хангахад оршино.

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр халамж үйлчилгээ, хүүхэд  залуучууд, соёлын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, иргэдийг сурч боловсрох, хөгжих, эрүүл аж төрөх, хөдөлмөрлөх, тэдний эрх ашгийг бүх талын  үйл ажиллагаагаар  дэмжихэд  хамтын ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж ажиллаж байна.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Дүүргийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгvйдэл, ядуурлыг бууруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлэх , иргэдийн эрүүл аж төрөх хэв маяг, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, хүүхэд залууучууд, гэр бүлд чиглэгдсэн зохистой бодлогыг баримтлан, боловсролын стандарт, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төр, засаг, нийслэл дүүргийн бодлогыг хүргэж үйлчлэх, хяналт тавих, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөн хууль тогтоомжийг  хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй.

 

Албан тушаал

Нэр

Холбогдох утас

Өрөөний дугаар

Хэлтсийн дарга

Ч.Энххорол

70172827

 

Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Т.Баярмаа

70173281

315

Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Анхжаргал

70173281

315

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

A.Даваасүрэн

70173281

315

Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

И.Оюунсувд

70173281

 

Соёл урлаг, биеийн тамир, спорт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Занданшоо

70173281

315